Tässä voit mainita erityisiä osaamisia tai kokemustasi, josta arvelet voivan olevan hyötyä erilaisissa työtehtävissä.