Rekrytointiviestintä hakuprosessin aikana

Rekrytointiviestintä hakuprosessin aikana

Oikotien tutkimus

Valtakunnallinen työnhakuportaali (oikotie.fi) järjesti kyselyn (elokuu 2017) jossa pyydettiin kertomaan hakijoiden kokemuksia rekrytointiprosessin aikaisesta viestinnästä.  Kysely kirvoitti kielenkantoja ja antaa verrattain huonon kuvan yritysten maineenhallinnasta ja tavoista kehittää työnantajakuvaa potentiaaliselle kohderyhmälle. 

Viestintää toivottiin lisää ja ainakin sitä toivottiin parannettavan seuraavilla alueilla, jotka jaottelin seuraavasti: Julkaistun työhakemuksen sisältöön, hakemuksen lähettämisen jälkeiseen viestintään, Rekrytointiprosessin aikaiseen ja henkilövalinnan jälkeisen viestintään. Kuvauksia ja palautetta alueittain annettiin seuraavasti kyselyssä:

Työhakemuksesta ja sen tekstistä kyselyn vastaajat halusivat rehellisen ja suoran kuvan haettavasta työstä, tehtävästä ja työpaikasta.

Lisäksi kokemusvaatimus, palkkatiedot, miten valinta tehdään ja aikataulu olivat tärkeitä. 

Hakemuksen lähettämisen jälkeisessä viestinnässä haluttiin saada vastaanottoilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta työnantajalta. Lisäksi haluttaisiin viestintää rekrytointiprosessin kulusta ja mahdollisuutta kysyä sähköpostilla lisätietoa prosessin aikana sekä aikataulusta yleensä.

Rekrytointi prosessin jälkeen sen päättämistieto ja mahdollisuuksien mukaan myös tieto, miten tehtävä täytettiin olivat tärkeitä vastaajille.

Muita toiveita oli lisäksi: jälkikäteistietoa siitä kuka on valittu ja montako hakemusta tuli, tietoa omasta rankingista haastattelun jälkeen, moniko pääsi(vikaan) haastatteluun, haluttiin. 

Henkilövalinnan jälkeen toivottiin tietoa siitä, miten pärjäsi haastattelussa.


Missä oikein mennään oikeasti?

Yritysten käytettävissä on tietoteknisiä ratkaisuja millä voit hoitaa osan edellä mainituista asioista massatuotantona, kuitenkin niin. että työnhakijalle jää yksilöllisen kokemuksen hyvä tunne. On myös konsultteja joiden taakaksi voisi osan tehtävistä antaa toimeksiannossa. Onko asia kuitenkin niin että käsitämme työmarkkinoiden hakijat massana, ovista ja ikkunoista olisi enemmän tulijoita kuin puitteet antavat myöten?

Rekrytoinnin ja henkilövalinnan haasteita pyritään ratkaisemaan tietotekniikalla ja jopa väitteillä keinoälyjen hyödyntämisestä. Näemmekö rekrytoinnin vain prosessina, jossa saamme 3-5 viisi hakijaa nopeasti ja joista valitsemme sopivimman? Miksi emme hyödynnä meistä kiinnostuneiden näkemyksiä ja käsityksiä. Miksi emme käyttäisi kanavan tuomia viraali-viestinnän mahdollisuuksia huomioon? Hakijat tarjoavat kanavan yritys -ja työnantaja kuvan kirkastamiselle ja heiltä voit saada reaaliaikaista tietoa yrityskuvastasi sekä tärkeää palautetta siitä miten asemoidut työnantajamarkkinalla suhteessa muihin työnantajiin. 

Hyviä ja huonoja syitä varmasti löytyy sille miksi emme informoi hakijaa riittävästi prosessin kulusta ja tuloksista. Kiire, epävarmuus sekä tietenkin omat tavoitteemme saada parhaat kandit valintaprosessin viime metreille vievät etusijan ja loput hakemukset häipyvät mielestämme. 

Mitä jos antaisit jotain hakemuksen lähettäneille? Vaikka vain hyvän mielen siitä, että heidät huomioitiin ja vaikka ei nyt osunut kohdalle niin olet tervetullut hakemaan meille uudestaan.

Tai ole erilainen ja tee video ja esitys hakuprosessista ja jonka linkin jaat kaikille hakemuksen lähettäneille ja pistä itsesi peliin.

Rekrytoinnin aikaisella viestinnällä rakennat työnantajakuvaasi tehokkaammin kuin pelkällä hiljaisuudella.  

RESOPTI HENKILÖSTÖPALVELU OY

Kappelitie 6 B FI-02200 ESPOO www.resopti.fi Puhelin: + 358 (0)40 900 2243 Email: info@resopti.fi

Jussi Hakala

Vastaa

× Miten voimme auttaa?