Liiketoimintalähtöinen kehittäminen ketterästi osa 1

Liiketoimintalähtöinen kehittäminen ketterästi osa 1

Liiketoimintalähtöinen on ketterää

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kestävän kasvun perustana tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen. Näiden mahdollisuuksien uutta osaamista, luovuutta ja innovatiivisuutta toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Tähän haasteeseen vastaa liiketoimintalähtöinen ketterä kehittäminen. Termiin voidaan liittää yrityksessä tunnistettu tarve, haaste tai mahdollisuus toimia ja kasvaa. Kasvussa ja liikkeessä olevan yritystoiminnan tarpeita vastaa ketterä toteutustapa jolla voidaan ottaa nopeasti käyttöön henkilöstön osaamista kehittäviä uusia toimintatapoja ja/tai päivitettyjä ratkaisuja.  Näin saadaan käyttöön kyvykkyyksiä ja osaamisia jotka tukevat kasvuasi.

Ketterä henkilöstön osaamisen kehittäminen on konkreettisen tason toimintaa ja siinä kohtaavat ihmisten välinen vuorovaikutus, tavoitteiden asetanta sekä oppimisprosessi niin yrityksen ja organisaation, työntekijäryhmien kun yksilöidenkin tasolla. Säännöllinen vuosikello ja mittauksien lyhyt väli antaa tietoa tästä kohtaamisesta ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Kehittämisen kärrynpyörä vai pienet askeleet?

Ketterän kehittämisen tuloksia tulee seurata lyhyellä aikavälillä selkein ja sovituin mittarien. Uudet käytännöt ja osaamisen kehittäminen vie aikaa voidaan sen edistämistä mitata vaiheittain. Muutoksessa ilmiönä on aina mukana osittainen ”hyppäys”,  joten loikka ei saa olla liian iso organisaatiolle. Ketterässä mallissa uusi tapa tehdä asioista otetaan heti käyttöön, joten tuloksetkin saadaan nopeasti. Ketterä kehittäminen ei lisää liiketoiminnan riskejä mikäli tavoitteet ovat määriteltyjä ja mittarit selkeitä organisaation kaikilla tasoilla. Liiketoimintakeskeinen kehittäminen liittää halutun tavoitteen yleensä  liiketoimintaan joten hyödyt saadaan näkyviin nopeasti.

Jussi Hakala

Vastaa

× Miten voimme auttaa?