1. Tällä web sivustolla sijaitsevat on Resopti henkilöstöpalvelun Oy:n, työnhakijoiden käyttöön tarkoitetut rekrytointipalvelut.

2. Palvelun rekisteröity käyttö voi edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot rekisteröitymisen yhteydessä. Palvelun toimittajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja, jolloin muutokset tulevat voimaan käyttäjän hyväksyessä muutokset palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

3. Käyttäjällä on palvelun välityksellä selata Resopti henkilöstöpalvelu Oy:lle lähettämiään ja tallennettuja työpaikkailmoituksiaan sekä tehdä sähköinen työhakemus. Käyttäjä vastaa palveluun tallentamien tietojen oikeellisuudesta.

4. Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä 24/7/365. Palvelun toimittaja ei kuitenkaan vastaa palvelun käytön katkoksista ja niiden aiheuttamasta palvelun käytön estymisestä tai palvelun katkeamisesta. Palvelun toimittajalla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa palvelu kokonaan tai osin sekä tehdä siihen haluamiaan muutoksia. Palvelun toimittajalla on myös oikeus purkaa käyttäjän käyttöoikeus palveluun päättymään välittömästi, mikäli käyttäjä on rikkonut näitä käyttöoikeusehtoja.

5. Palvelun toimittaja vastaa palvelun välityksellä tehtyjen työhakemusten välittymisestä työpaikkailmoituksen tehneelle työnantajalle vain silloin, kun palvelu ilmoittaa käyttäjälle tämän jättämän hakemuksen tallentumisesta järjestelmään.

6. Palveluun jätetty työpaikkahakemus ja sen sisältämät käyttäjää koskevat tiedot tallentuvat palveluun ja on työpaikkailmoituksen tehneen työnantajan käytettävissä rekrytointipäätöksen tekemiseen. Käyttäjän päivittäessä palveluun tallentamiaan perustietoja (mm. nimi, osoite ja yhteystiedot), päivitetyt tiedot ovat kaikkien niiden työnantajien käytössä, joille käyttäjä on osoittanut työhakemuksen.

7. Palvelun toimittaja sitoutuu huolehtimaan palveluun tallennettujen työpaikkahakemusten tietosuojasta henkilötietolain (523/1999) mukaisena rekisterinpitäjänä.

8. Käyttäjä voi saada palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan ja vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella tapahtuvasta palvelun käytöstä.

9. Palvelun käyttöön liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Resopti Henkilöstöpalvelu Oy

Osoite: Kappelitie 6, 02200 Espoo

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jussi Hakala, toimitusjohtaja Resopti henkilöstöpalvelu Oy.

Rekisterin nimi: Rekisteri Resopti henkilöstöpalvelu Oy:n työnhakijat

Rekisterin pitämisen peruste:

Rekisteri on tarkoitettu Resopti henkilöstöpalvelu Oy:n toimintaa varten.

RESOPTI HENKILÖSTÖPALVELU OY

Kappelitie 6 B FI-02200 ESPOO www.resopti.fi Puhelin: + 358 (0)40 900 2243 Email: info@resopti.fi